Lifestyle, Personal Diary, Photography, Relax

A flurry of thoughts

Once in a while  we require some time off, but with every passing day it gets to be harder and harder to find the time you need to devote to yourself and your surroundings. I swear it has been a month since tried to write a new blog post but couldn’t manage to find the time since the little hours I have for leisure I try to spend with my loved ones or asleep. 
The past month has been forward progress in doing things I didn’t think I could do. From Monday to Friday, I leave for work at 8:30 in the morning and then at 12:30 I continue with lectures until 6:00 pm. I think that we sometimes underestimate our ability to perform many tasks in a day.  I used to think that having to study meant nothing else mattered and there is nothing else I could do, but as it turns out I was dead wrong. My friend Hana gave me a book/journal called “The one-minute Gratitude Journal” where I get to write what I am grateful for each day and it has made me realize how ungrateful I am to certain things. If you want to test this yourself, go ahead and take a piece of paper near you (or order the book) and each night try to go through things you have done, things you could have done more and things you feel grateful for. The first thing that came into my mind when I wrote in this journal were Avocados, and I wrote: “I am grateful for Avocados.” I really am. I love things that are indescribable.
One thing I wish to tell you today is that whatever duties, unfinished papers or work you have, you should take it a lot easier at the weekend. Allow yourself time to reflect and slow down. Take a sip of wine, re-watch episodes of Game of Thrones and indulge in your own desires. Try to make a distinction between your Work days and Weekends, there is a reason why  those two shouldn’t be combined.
 Yours truly,
Fjo
 ————————————————————————–

Albanian version:

Kohë pas kohe, ne ndjejmë nevojën e të qenurit të lirë larg detyrave e punëve, por ditë pas dite bëhet ma e vështirë për me gjetë kohën që ju dëshironi t’i kushtoni vetes dhe rrethit tuaj. Betohem se një muaj ka kalu që kur unë u përpoqa me shkru një blog post të ri, por nuk arrita ta gjejë kohën se në ato orë të pakta që i kam për vete, zakonisht i kaloj me më të dashurit e mi apo në gjumë.

Muaji i kaluar ka qenë progres në kuptimin që kam bërë gjëra që dikur kom mendu që nuk do të mundja t’i bëja kurrë brenda një dite. Prej të hënës deri të premten, nisem për punë herët në 8:30 në mëngjes dhe më pas në orën 12:30 vazhdoj ligjeratat deri në 6:00. Kam fillu me mendu se ne ndonjëherë e nënvlerësojmë aftësinë tonë për me përfundu shumë detyra në një ditë. Dikur kom mendu që nesë jom duke studiu në universitet, kjo është e vetmja detyrë që muj me përfundu gjatë ditës, ama bash këtë fakt e kom deklaru si të gabuar.  Shoqja ime Hana ma dha një libër / ditar të quajtur “One-minute Gratitude Journal”, ku çdo ditë shkruaj për gjërat që më kanë bo me qenë mirënjohëse, dhe bash kjo më ka bërë të kuptoj se sa mosmirënjohëse jam për disa gjëra të caktuara. Nëse ju doni me e provu veten, merreni një copë letër pranë jush (ose porositni librin) dhe çdo natë mundohuni me kalu nëpër gjërat që i keni përfundu, gjërat që mund t’i kishit bërë edhe më shumë dhe gjërat që ju bëjnë me qenë mirënjohës. Gjëja e parë që erdhi në mendjen time, kur kam shkruar në këtë ditarë ishin Avocadot. Unë jam mirënjohës për Avocado, me të vërtetë jam. I dua gjërat që janë të papërshkrueshme.

Një gjë dua të ju them sot është se çfarëdo detyre, dokumente të papërfunduara apo punë që ju keni, ju duheni me e marrë jetën shumë ma lehtë në fundjavë. Lejoni vetes kohë për me reflektu edhe për me u ngadalësu. Merrni një gllënjkë verë, ri-shikojneni ndonjë episod të Game of Thrones dhe kënaquni në dëshirat tuaja. Mundohuni të bëni një dallim në mes të ditëve të juaj të punës dhe fundjavës, ka një arsye pse këto dyja nuk kombinohen.

E juaja,
Fjo

 

 

 

 

Advertisements

albakrp

Digital journal of my very essence. I share everything I like and believe in, with the ultimate purpose of inspiring you.

You may also like...

Leave a Reply