inspiration, motivation, Opinion

How To Survive Applications

I don’t know about you, but whenever I am planning on applying for scholarships or admissions at Universities, I PANIC. It’s not the decision that scares me, it’s the zillion things you have to do during the process of applying. Last Friday I was invited to attend an event hosted by the Kosovo American Education Fund (KAEF) and despite the networking and the delicious food (especially the chocolate), I couldn’t help but think of all the people who had to and are going through the application process and the stress they must have felt or are feeling right now. Of course, most of the people present at the event were alumni who are now undoubtedly succeeding in fulfilling KAEF’s mission of economic development through education, but it was impossible not to ask myself: DID THEY PANIC TOOOOO???

I went home, poured myself a cup of mint tea, and decided to set my priorities straight. I needed a plan. Badly!

Create a time-table with deadlines

List all the deadlines you need to know. Application deadlines, test deadlines or any kind of deadline related to the process.

618-[Converted]List all the requirements in a A4 white sheet and hang it on a wall

If your programme requires a personal statement, a CV, test scores, documents or anything else, list them all on a paper and hang them on a wall. After listing them, determine the time each one of the requirements need. Each time you finish something, just tick it out of the list.

For example: 

Requirement: Personal Statement of 2500 words ->How long will it take? What does it require? Who should I send it to? What format should it be?

List the things you MUST have (tests, references, documents etc.)

If you need to finish TOEFL, IELTS, GMAT or GRE, you have to prepare and book your seat early at test centers. This has to be done early, otherwise it might be too late. You should also have in mind that test scores take time, and you might even not like your scores and need to re-take the test. Be careful

Make weekly goals of writing your personal statement

Writing a personal statement can get tricky and stressful. You need to put a deadline to yourself and commit. For example, when I was writing my personal statement I set a GOAL to myself to write 500 words every three days. This gave me time to review and send my personal statement for feedback.

6cb14f4cd0d0b7eaed9e2b45d2ca85d0

Select your potential recommenders

Recommendation Letters are a must, and you have to select your potential recommenders so you send out e-mails early. This gives you assurance that the recommenders will reply in time for your application.

Chill, take your time & trust yourself

At the end it all comes down to you. Whenever you feel like stressing, just stop and go out for a walk (or run:P). What every university wants is honesty and your truest self. Don’t try to overcomplicate things with unnecessary wording, documents or additional stuff (that is not related to the application), be simple and honest.

I wish you good luck, from the bottom of my heart.

or take a chill pill 😛

fa11bedc1fbcd9b50fceb0e1cbd64829

Shqip:

Nuk e di për juve, por sa herë që jom duke planifiku me apliku për bursa apo pranime në universitete (si p.sh qitash), M’KAP PANIKA! Nuk osht vendimi që m’frikëson, po t’gjitha gjërat e nevojshme (që zakonisht jon shumë shumë) për aplikacion. Të premten e kalume isha e ftume në një aktivitet të organizum nga Fondi Kosovar Amerikan i Arsimit apo Kosovo American Education Fund (KAEF) që pavarësisht prej mundësisë së bisedimit me shumë njerëz edhe ushqimit supër të shijshëm (sidomos çokollatës), m’boni me mendu për të gjitha ata njerëz aty që e kanë kalu procesin e aplikimit edhe stresin që vjen me të. Sigurisht që shumica e njerëzve aty ishin alumni të KAEF-it që padyshim jon duke e përmbushë misionin e zhvillimit ekonomik të KAEF-it përmes edukimit, po ishte e pamundur pa m’shku mendja: A I KA KAPË PANIKA EDHE KËTA?

U ktheva në shtëpi, e mora një filxhan me çaj edhe vendosa me e organizu procesin tim të aplikimit. Kisha nevojë për një plan, urgjentisht!!

  • Krijo një tabelë me afate (deadlines)

Listoni t’gjita afatet që ju duhen patjetër, si afatet e aplikimit, testeve, referencave ose çdo lloj afati tjetër lidhur me procesin.

  • Listoni të gjitha kërkesat e programit apo bursës edhe vendoseni listën në MURË

Nëse programi juaj kërkon ni ese në lidhje me veten dhe sukseset tua, dokumente, CV, rezultate testimi etj., listoni t’gjitha në një letër edhe vareni në mur. Pas listimit, përcaktojeni kohën që secila prej kërkesave ka me ju marrë edhe çdo herë që i përmbushni kërkesat rrethojini ose vendoseni ni TIK afër tyne.

Për shembull:

Kërkesa: Ese personale 2500 fjalë (personal statement)

Sa ka me zgjatë? Çka kërkon? Kujt duhet me ja dërgu? Çfarë formati është? Etj etj…

  • Listoni gjërat që duhet të keni (teste, referenca)

Nëse keni nevojë për me përfundu TOEFL, IELTS, GMAT ose GRE, ju duhet me u përgaditë edhe me rezervu vendin në test sa ma herët që osht e mundun. Duheni me pasë parasysh që rezultatet e testeve munden me u vonu ose mos me qenë të knaqshme, kështu që jepini vetes pak hapsirë.  ·

  • Bëni qëllime javore për me i shkru ese-të që ju nevojiten

Shkrimi i eseve mund të bëhet i ndërlikuar dhe stresues. Duhet me i vendos vetes afate që me e përfundu në mënyrë sa ma efektive edhe në kohë. Për shembull, kur e kom shkru esenë time, i kom vendos vetes një qëllim që çdo tre ditë me i shkru 500 fjalë. Kjo më ka jap kohë për me ri-shiku esenë edhe me e dërgu te disa persona për komente.

  • Chill, take your time edhe besojini vetes.

Në fund të fundit, i gjithë aplikacioni është për TY. Sa herë që ndjeheni në stress, dilni për ni shetitje, kërkoni ndihmë prej dikujt apo thjeshtë fleni. Ajo që secili universitet dëshiron prej juve është ndershmëria edhe vetja jote e vërtetë. Mos u mundoni me shpikë fjalë të panevojshme, dokumente ose sende shtesë që nuk janë të lidhura me aplikim, jini të thjeshtë dhe të ndershëm.

 Ju uroj fat…nga zemra!  

<a href=”https://www.bloglovin.com/blog/19104175/?claim=w47z6jn72nq”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertisements

albakrp

Digital journal of my very essence. I share everything I like and believe in, with the ultimate purpose of inspiring you.

You may also like...

Leave a Reply